موسسه گنج درون استاد ما

موسسه گنج درون استاد ما,ورزش همگانی,ورزش,ژیمناستیک

جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعیه
پیام مهمی از طرف،مدیر عامل موسسه گنج درون استادما،مبدع سمینارهای تحرک و موفقیت همگانی(ورزش های کششی و حرکت درمانی،همراه با جملات القایی و تاکیدی با تکنیکهای انگیزشی،کسب انرژی مثبت و موفقیت):