عسل استاد ما

عسل استاد ما

عسل استاد ما
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

اسم من عسل است
هم دوا هستم
هم غذا
اکسیر طول عمر را در من جستجو کنید

کار من دور کردن قرص و دارو از شماست...هزینه برای من ،کمتر از هزینه های درمان بیماری ها است.

عسل استادما

asal_ostadma@

دیدگاه خود را بیان کنید