عسل استاد ما

عسل استاد ما

عسل استاد ما
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

اسم من عسل است
هم دوا هستم
هم غذا
اکسیر طول عمر را در من جستجو کنید

کار من دور کردن قرص و دارو از شماست...هزینه برای من ،کمتر از هزینه های درمان بیماری ها است.

عسل استادما

asal_ostadma@

دیدگاه خود را بیان کنید