دلنوشته مهدي عبدالهي پور

دلنوشته مهدي عبدالهي پور
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

شاید یک جمله مثبت و پر انرژی یا یک جمله تاکیدی و تاثیر گذار،


نا امیدی را،امیدوار

زندگی ای را رو به خوشبختی
و تا حتی طلاقی را به دوستی
یا روح خسته ای را با روحیه کند

لذا در بیان،نوشته ها و عمل باید تمام تلاش را به کار گیریم و خدا را ناظر بر نیات درونی خود بدانیم
هیچ خیر خواهی در جهان هستی بی پاسخ نمیماند و با این عمل انسان دوستانه، پله های ترقی خود را فراهم کرده ایم

مهدی عبدالهی پور


دیدگاه خود را بیان کنید