دلنوشته مهدي عبدالهي پور

دلنوشته مهدي عبدالهي پور
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

 

از بنده پرسیدند: راز آرامشت چیست؟

گفتم:همین که میدانم
( خدا از نیت درونی، دلم آگاه است)
تا آخر عمر ”آرامش” دارم

مهدی عبدالهی پور

 


دیدگاه خود را بیان کنید